Stor variation

Våra uppdrag kan vara av mycket varierande typ. Allt från rena svetsarbeten till kombinationer av bearbetning, svetsning och montage av stora produktionslinjer till livsmedelsindustrin.

  • Konstruktion och tillverkning av specialdetaljer till industrin.
  • Tillverkning av specialmaskiner och prototyper.
  • Totallösningar inom montage arbeten.
  • Flyttning av maskiner och hela fabriker.
  • Montage av utrustning för materialhantering.
  • Underhåll av industrins produktionsanläggningar.
  • Byggnads- och konstruktionssmide samt svetsning av stål, rostfritt och aluminium.
  • Skärande bearbetning.